X
 • 23.10.2014
 • Vytvořil Vladimír Svozil
 • kategorie Novinky

Veřejné osvětlení a jeho základní pojmy

Obecně se veřejné osvětlení také někdy označuje jako pouliční osvětlení a někdy též pouze zkratkou VO (Veřejné Osvětlení). Oblast osvětlení je však specifickým technickým oborem, v kterém se laik jen těžko orientuje, a proto přinášíme vysvětlení některých základních pojmů.

Světelný tok

Světelný tok odpovídá množství světla, které vyzařuje světelný zdroj či svítidlo. Udává se v lumenech (lm) a označuje se Φ (fí). Světelný tok tedy představuje výkon světelného zdroje či svítidla měřený ve světelně technických jednotkách.

Jas

Jas je měřítkem reakce lidského oka na světlo, které se odráží od pozorované plochy směrem k pozorovateli. Jas se označuje L a jednotkou je kandela na metr čtvereční (cd/m2). Jas je veličina, kterou se hodnotí úroveň osvětlení na pozemních komunikacích vyšších tříd, určených pro motorovou dopravu (ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Požadavky). Požadované průměrné hodnoty jasu povrchu zmíněných komunikací se pohybují v rozmezí 0,3 až 2 cd/m2.

Osvětlenost

Osvětlenost je měřítkem světelného toku dopadajícího na osvětlovanou plochu. Označuje se písmenem E a jednotkou je lux (lx). Osvětlenost je veličina, kterou se hodnotí úroveň osvětlení na pozemních komunikacích nižších tříd (ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Požadavky), především vedlejších komunikací s omezenou rychlostí vozidel, komunikací pro pěší či cyklisty apod. Požadované
průměrné hodnoty osvětlenosti zmíněných komunikací se pohybují v rozmezí 2–50 lx.

Účinnost svítidla

Účinnost svítidla udává míru využití světelného toku zdroje.Stanoví se jako poměr světelného toku vyzařovaného svítidlem a toku světelných zdrojů instalovaných ve svítidle. Účinnost kvalitních svítidel pro osvětlení komunikací se pohybuje od 80-90%.

Teplota chromatičnosti

Teplota chromatičnosti charakterizuje bílý tón barvy vyzařovaného světla. Označuje se Tc a udává se v kelvinech (K). Tón barvy bílého světla se obvykle dělí do tří skupin a to na světlo s teple bílým tónem barvy (méně než 3 300 K), s neutrálně bílým tónem (v rozmezí 3 300–5 300 K) a s chladně bílým tónem (více než 5 300 K).

Doba životnosti světelného zdroje

Doba života světelného zdroje je doba, po kterou světelný zdroj splňuje stanovené požadavky. Doba života se označuje písmenem t a udává se v hodinách (h). V praxi se můžete setkat také s pojmy střední doby života, což je doba, po jejímž uplynutí zůstává funkčních ještě 50 % světelných zdrojů a taktéž efektivní doba života, která odpovídá době provozu, po které klesne světelný tok na určitou hodnotu, např. 70 %.

Index podání barev

Index podání barev (Ra) vystihuje míru zkreslení vjemu barev pod určitým typem světelných zdrojů v porovnání s vjemem barev ve světle teplotních zdrojů (Slunce, žárovka). Index podání barev se pohybuje v rozmezí 0–100. Věrný vjem barev charakterizuje index podání barev 100 (světlo klasických či halogenových žárovek) a naopak případ, kdy člověk nerozlišuje barvy vůbec, charakterizuje index podání barev 0 (např. prakticky jednobarevné světlo nízkotlaké sodíkové výbojky).

Měrný výkon

Měrný výkon světelného zdroje udává účinnost přeměny elektrické energie na světelnou. Je roven poměru vyzařovaného světelného toku světelného zdroje a jeho elektrického příkonu. Měrný výkon se používá pro vzájemné porovnání účinnosti světelných zdrojů. Označuje se η (éta) a udává se v lumenech na watt (lm/W). Například sériově vyráběné světelné diody mají měrný výkon 150 lm/W.

Činitel využití toku svítidla

Činitel využití světelného toku svítidla je roven podílu světelného toku dopadajícího na osvětlovanou plochu (např. plocha vozovky) a celkového toku vyzařovaného svítidlem. Popisuje skutečnost, že ne veškerý světelný tok vyzářený svítidlem dopadne na osvětlovaný povrch.

Udržovací činitel

Světelný tok vyzařovaný svítidly během provozu osvětlovací soustavy postupně klesá. Míru tohoto poklesu vystihuje udržovací činitel. Příčinou zmíněného snížení světelného toku je jednak pokles světelného toku zdrojů vlivem jejich stárnutí a jednak znečištění a degradace optických částí svítidel.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a přeji si být kontaktován specialistou na veřejné osvětlení

  Buďte s námi ve spojení

  Nechte nám na Vás kontakt, náš specialista vás bude do 24 hodin kontaktovat a nabídne vám nejvýhodnější variantu přesně podle vašich potřeb a přání.

  Enerfis s.r.o. / Akté spol. s.r.o.
  Drtinova 557/10 / Kvítková 248
  Praha 5 150 00 / Zlín 760 01
  Česká Republika

  info@verejnesvetlo.cz
  tel: +420 222 766 960

  Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č.ú.: 203812527/0600

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184207