X
 • 28.1.2019
 • Vytvořil adam
 • kategorie Novinky

Zpracování pasportu veřejného osvětlení

V případě, tápete v definici a účelu pasportu veřejného osvětlení, navštivte nejprve náš článek Pasport veřejného osvětlení.

Celé zpracování sestává z tří částí:

 1. Databázová část
 2. Mapová část
 3. Analytická část

Databázová část

Databázová část pasportu veřejného osvětlení se vytváří v programu Microsoft Access. Vytvořená databáze obsahuje popis a evidenci momentálního stavu celého systému a zároveň prvky pro plánování a hodnocení provozu a údržby veřejného osvětlení.

Celá databáze je otevřený systém umožňující neustále doplňování dat. Jednotlivé druhy informací jsou přehledně uspořádány v jednotlivých tabulkách, dotazech a sestavách. Zároveň jsou data provázána tak, aby se změna určitého typu data projevila i v datech souvisejících.

Pro vyhodnocování dat lze využít různých dotazů (předpřipravených či vlastních) a sestav. Zároveň je i možnost užití všech funkcí, které jsou součástí programu Microsoft Access (filtry, řazení, rozšířené filtry, dotazy, křížové filtry, křížové dotazy atd.). Získané informace lze následně vytisknout v pracovní formě či v reprezentativní sestavě.

Postup kroků při tvorbě databáze:

 1. Příprava digitálních map s údaji vhodnými pro zakreslení světelných míst, bodů, rozváděčů osvětlení a kabelových vedení.
 2. Příprava databáze komunikací, světelných bodů, svítidel, světelných zdrojů, rozváděčů a standardních činností
 3. Vytvoření systému kódování světelných rozváděčů
 4. Vytvoření systému kódování světelných míst
 5. Tisk pracovních map a databázových tabulek
 6. Sběr dat v terénu
 7. Zakódování světelných rozváděčů a světelných bodů
 8. Přenos zjištěných dat do digitálních map a digitální databáze
 9. Vytvoření digitální fotodokumentace svítidel a rozváděčů
 10. Archivace map a databáze na CD
 11. Barevný tisk mapových souborů
 12. Tisk výstupních databázových sestav

Ve finále bude databáze dodána v následujícím rozsahu: tabulková část + formulářová část + část výstupních sestav + časté dotazy (naprogramované dotazy, které se zadávají do programu Microsoft Access pro zjištění různých informací, např. celkový příkon soustavy veřejného osvětlení, počet rozvaděčů atp.)

Mapová část

Mapová část obsahuje:

 • místopisné zakreslení grafických značek světelných míst a bodů
 • kódování jednotlivých světelných bodů
 • místopisné zakreslení grafických značek rozváděčů VO
 • kódování jednotlivých rozváděčů VO

Stejně jako databázová částje i mapová část otevřený systém, do kterého se dají zakreslovat/mazat různé prvky veřejného osvětlení.

Analytická část

Analytická část navazuje na naplěnou databázi a obsahuje následující části:

 1. Analýza energetické náročnosti jednotlivých částí systému VO
 2. Zhodnocení technického stavu VO
 3. Návrh energetické optimalizace systému VO
 4. Návrh provozní optimalizace systému VO
 5. Propočty ekonomické náročnosti a návratnosti jednotlivých navržených opatření.
 6. Návrh systému obnovy VO
 7. Návrh aplikace telemanagementu
 8. Návrh souboru následných činností vedoucích k rozvoji pasportu VO (např. zpracování digitálních výkresů přehledového schéma napájení, zpracování digitálních výkresů jednopólových schémat rozváděčů atdp.)

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a přeji si být kontaktován specialistou na veřejné osvětlení

  Buďte s námi ve spojení

  Nechte nám na Vás kontakt, náš specialista vás bude do 24 hodin kontaktovat a nabídne vám nejvýhodnější variantu přesně podle vašich potřeb a přání.

  Enerfis s.r.o. / Akté spol. s.r.o.
  Drtinova 557/10 / Kvítková 248
  Praha 5 150 00 / Zlín 760 01
  Česká Republika

  info@verejnesvetlo.cz
  tel: +420 222 766 960

  Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č.ú.: 203812527/0600

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184207