X
 • 11.2.2019
 • Vytvořil adam
 • kategorie Novinky

Generel veřejného osvětlení

Generel veřejného osvětlení je společně s pasportem veřejného osvětlení jedním z hlavních dokumentů pro plánování rozvoje veřejného osvětlení - generel je hlavním souborem pravidel, požadavků a norem, jimiž se rekonstrukce či výstavba veřejného osvětlení řídí. Určuje hlavní charakteristiky nově plánovaných či obnovovaných soustav veřejného osvětlení a je stěžejním podkladem pro zadávání konkrétních úkolů projekčním a stavebním organizacím. Vychází vždy z údajů o místních komunikacích a silničních průtazích, územního plánu, materiálů památkové péče, generelu rozvoje dopravy, požadavků DI z hlediska bezpečnosti provozu, informací SÚS apod.

Hlavní součástí generelu VO je světelně technická část. Generel VO obsahuje zatřídění stávající i nově plánované komunikace do příslušné třídy osvětlení dle ČSN EN 13201 a tím určuje požadavky na osvětlení dané komunikace dle normovaných hodnot. Obsahuje také zatřídění pěší zóny do jednotlivých skupin a vymezí požadavky na jejich osvětlení. Dále stanovuje požadavky na osvětlení cyklistických stezek dle jejich polohy a osvětlení prostranství a parkovišť. Tato světelně technická část je podkladem správce pro VO při zadávání požadavků pro jednotlivé objekty VO ve městě.

Generel sestává z mapové části a z části textové, které jsou zpracovány v digitální podobě a umožňují tak jeho efektivní aktualizaci v čase. Součástí generelu je:

 1. Digitální mapa s grafickým zobrazením určených tříd osvětlení
 2. Zařazení komunikací do funkčních tříd podle ČSN EN 13201-1
 3. Zatřídění komunikací do tříd osvětlení dle ČSN EN 13201-2
 4. Určení požadavků na osvětlení komunikací dle normových hodnot
 5. Zatřídění pěších zón do jednotlivých skupin a vymezení požadavků na jejich osvětlení
 6. Stanovení požadavků na osvětlení cyklistických stezek dle jejich polohy, osvětlení prostranství a parkovišť
 7. Stanovení požadavků na osvětlení prostranství a parkovišť
 8. Projednání generelu s městskými odbory (dopravy, architektury, policií apod.)

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a přeji si být kontaktován specialistou na veřejné osvětlení

  Buďte s námi ve spojení

  Nechte nám na Vás kontakt, náš specialista vás bude do 24 hodin kontaktovat a nabídne vám nejvýhodnější variantu přesně podle vašich potřeb a přání.

  Enerfis s.r.o. / Akté spol. s.r.o.
  Drtinova 557/10 / Kvítková 248
  Praha 5 150 00 / Zlín 760 01
  Česká Republika

  info@verejnesvetlo.cz
  tel: +420 222 766 960

  Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č.ú.: 203812527/0600

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184207